Nhìn lại bản thân

Nhìn lại bản thân.

Mày có gì để em yêu?

  • tiền? mày không có tiền, gia đình còn khó khăn, designer kiếm được mấy đồng, còn đám cưới thì mày nghĩ mày có đủ tiền.
  • Bạn trai em giàu, chứ em không giàu. Nghe mà đắng cay.
  • bản lĩnh? mày hiện tại còn chưa tốt nghiệp được.
  • hứa hẹn? mày đã thất hứa với em bao nhiêu lần?
  • sự thu hút của đàn ông? thú thật đi, mày có hấp dẫn không, biết nhiều không, giỏi cái gì đó không? không, không, không.